dimarts, 15 de desembre del 2015

Nova campanya de documentació del fons del Museu de Gavà


Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2015, al Museu de Gavà s’ha efectuat una nova campanya de documentació del fons, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els treballs han estat encarregats als arqueòlegs Pere Lluís Artigues, Conxita Ferrer i Daniel Alcubierre de l’empresa CODEX SCCL.

S’han documentat monedes d’èpoques ibèrica, romana, medieval i, sobretot, moderna, procedents d’excavacions al castell de Castelldefels, aquestes últimes encunyades sota els regnats de Felip IV, Lluís XIV, l’Arxiduc Carles d’Àustria i Felip V. També s’han documentat materials obtinguts amb excavacions efectuades al peu del poblat ibèric del Calamot de Gavà, entre els que destaquen un Kalathos de ceràmica pintada dels s. III-II aC, conservat pràcticament sencer, i ceràmiques d’importació itàlica de vernís negre de la mateixa època. Finalment, s’han documentat materials procedents de diferents campanyes d’excavacions efectuades als voltants de la rectoria de la parròquia de Sant Pere de Gavà (1989-1990, 1996-1997 i 2003), amb les que van ser descoberts materials romans, medievals i moderns. Entre els primers sobresurten fragments de marbre, alguns motllurats i un amb lletres gravades, i tesseles de mosaic de pedra i pasta vítrea de colors variats, que són materials constructius d’antigues edificacions de la zona residencial de la vil·la romana de Sant Pere de Gavà. També d’època romana són ceràmiques de taula importades i una moneda baix imperial. Entre els materials d’època medieval hi ha ceràmiques amb verd i manganès, valencianes en blau i també valencianes de reflex metàl·lic de l’anomenat “estilo malagueño”, totes elles del s. XIV, així com una moneda de plata. Per últim, a època moderna, s. XVII i XVIII, corresponen ceràmiques catalanes, entre elles una mesura de líquids amb l’escut de Barcelona gravat, com a garantia de la mesura, i una frontissa d’os segurament corresponent a la porta d’un armari.

Amb aquests treballs s’han realitzat fitxes de jaciment i campanya, i fitxes de materials especialment remarcables des del punt de vista científic o museístic, s’han fotografia tots ells i, per últim, s’ha informatitzat les fitxes efectuades. Gràcies a la documentació del fons del Museu coneixem millor la seva composició i disposem d’una eina de gestió bàsica per la seva conservació i explotació.

divendres, 27 de novembre del 2015

Nou Campus d'Arqueologia UAB Mines de Gavà

L'Ajuntament de Gavà i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat un conveni per a la creació del Campus d'Arqueologia UAB Mines de Gavà.

La creació del Campus d'Arqueologia UAB de les Mines de Gavà ha de promoure dues línies principals d'acció. D'una banda, l'aprofundiment en la recerca i el desenvolupament de treballs arqueològics, estudis de materials arqueològics i la realització de diferents reunions especialitzades en l’àmbit de l’arqueologia prehistòrica i del Patrimoni Cultural. D’altra banda, donar suport a la formació dels estudiants tant de grau com d’estudis de postgrau. 

La nova seu del campus pretén continuar així dinamitzant el patrimoni arqueològic del municipi per a la difusió dels resultats científics en els àmbits acadèmics i del públic general, tot contribuint així a promoure el Parc Arqueològic de les Mines de Gavà com a espai de referència en els diferents àmbits.

dilluns, 22 de juny del 2015

"La fi és el principi", una nova exposició d'arqueologia catalana

El Museu de Gavà mostra més de 300 objectes de 19 museus catalans en una exposició que resumeix 20.000 anys de pràctiques funeràries a la prehistòria.

Aquesta exposició ha estat organitzada pel Museu d’Arqueologia de Catalunya a través de l’Arqueoxarxa, la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya.

Fins al 5 d'octubre es podrà veure al Museu de Gavà una exposició itinerant que, per primera vegada presenta una síntesi de les pràctiques funeràries a la prehistòria a Catalunya. Aquesta exposició vol ser una via d’aproximació al nostre passat a través de la riquíssima cultura material que ha perviscut de la prehistòria a Catalunya: l’arqueologia de la mort.

Encara que sembli contradictori, el món de la mort ha servit per definir, i encara ara defineix, algunes de les cultures principals de la prehistòria del nostre país i, per tant, és clau per al seu estudi. Les pràctiques funeràries tenen un interès per sí mateixes, però també ens permeten aproximar-nos a la prehistòria. Les pràctiques funeràries són un mirall del món del vius i per tant reflexen temes tan diversos com el canvi cultural, la relació dels nostres avantpassat amb el seu entorn, els contactes i intercanvis, les creences i el món simbòlic dels nostres avantpassats... I a través del passat, el coneixement de la nostra cultura en el present.

L’exposició incorpora informació i objectes de troballes singulars recents, com les restes de la Sagrera a Barcelona, els enterraments de can Sadurní a Begues, les novetats de les necròpolis del Vallès i del Penedès, els sepulcres en mina de Gavà, el sepulcre megalític de Seró a la Noguera, la Cova de Montanisell, i tantes d’altres. De fet, alguns dels materials que es mostren encara estan en estudi.

L’exposició es compon d’un preàmbul i una introducció que dóna pas a vuit àmbits temàtics i alhora cronològics: Primum in humus, Un mort un sepulcre, Imatge dels vius, El problema dels que morien lluny, Sit tibi terra gravis o la intervenció en el paisatge, De sols a acompanyats, L’enterrament de les elits, Denique in cineris.

Al llarg de l’exposició, el visitant trobarà quatre recreacions de diferents tipus d’enterrament característics de la prehistòria, tres d’elles realitzades per l’ il·lustrador Pep Boatella.

La mostra manté un diàleg entre passat i present, i destaca l’epíleg en què, a partir de diversos vídeos de pràctiques funeràries contemporànies a diferents parts del món, es vol fer una reflexió sobre la mort i les pràctiques funeràries com a fet universal.

En l’exposició han col·laborat antropòlegs i arqueòlegs especialistes, i aplega més de 300 peces, de museus d’Arqueoxarxa i d’arreu de Catalunya. Alguns d’aquests objectes són excepcionals i no estan exposats habitualment.

dijous, 28 de maig del 2015

Nova campanya d'excavacions al Parc Arqueològic Mines de Gavà


Aquest mes de juny, el Parc Arqueològic Mines de Gavà és l’escenari de la cinquena campanya d’excavacions dels alumnes del Grau d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’any 2011 es van iniciar els treballs a l’entorn de les mines 107 i 108 situades en el recinte del Parc Arqueològic, fruit del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Gavà i el Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La recerca respon d’una banda a la voluntat d’avançar en el coneixement del jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà i, concretament, del sector miner situat en el recinte del Parc, el qual ha donat interessants resultats científics, tant d’estructures mineres com d’objectes, com la troballa de la Venus. D’una altra banda, l’excavació facilita la realització de pràctiques de treball de camp als alumnes del Grau d’Arqueologia que organitza la Universitat Autònoma de Barcelona.

La campanya 2015 es duu a terme en dos torns, el primer la setmana de l’1 al 5 de juny i el segon del 8 al 12 de juny i és previst que hi participin una vintena d’alumnes sota la direcció del Dr. Josep Bosch, conservador del Museu, i del Dr. Xavier Clop, professor de la UAB. A banda de l’excavació pròpiament dita, els alumnes duen a terme altres tasques com documentació, planimetria, dibuix i fotografia arqueològica, entre d’altres.

Aquesta campanya s'emmarca també en el projecte de recerca "Mines Prehistòriques de Gavà. Espai i temps, dinàmica evolutiva i caracterització mineralògica (2014-2017)" reconegut per la Generalitat de Catalunya i impulsat per l'Ajuntament de Gavà i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Ressenya sobre el congrés "Callaïs"


El passat mes d’abril es va realitzar a Carnac (Bretanya, França) el congrés internacional Callaïs, dedicat als ornaments corporals fets durant el neolític europeu amb aquesta matèria, actualment més coneguda com a variscita. El congrés va ser organitzat pel Museu de Carnac i les universitats de Rennes 1 i de Nantes, amb la col·laboració de diferents institucions, amb la participació d’investigadors convidats de diferents països i amb l’assistència d’un considerable nombre de públic.

Presència de les Mines Prehistòriques de Gavà

Com no podia ser d’altra forma, les mines de Gavà i Catalunya van estar presents, indirectament, a moltes de les comunicacions, però especialment a la comunicació de Josep Bosch (Museu de Gavà), sobre la mineria i la producció de joies a Gavà; a la de l’equip dirigit per Joan Carles Melgarejo (Universitat de Barcelona), sobre la geologia i mineralogia de Gavà i sobre possibles mètodes d’anàlisi de la variscita; i a la de Miquel Molit i Mònica Oliva (Universitat Autònoma de Barcelona), sobre els ornaments de variscita durant el neolític en la part est de la península Ibèrica.

Primeres conclusions


Van ser moltes les aportacions i les qüestions tractades en relació a les possibles fonts de procedència de la variscita, l’explotació, l’ús i la distribució. A l’espera de la publicació de les actes del congrés, on totes elles seran recollides, en volem fer esment d’algunes. La primera és que les fonts de la variscita usada durant el neolític a Europa occidental es troben totes a la península Ibèrica, tant en la seva part atlàntica (Zamora i Huelva) com en la mediterrània (Catalunya). D’entre elles, les mines de Gavà presenten, ara per ara, les evidències més explícites sobre l’explotació del seu mineral i la producció d’ornaments corporals amb ell. Això fa que la segona qüestió pugui resultar sorprenent. Es tracta dels resultats del treball efectuat per a determinar l’origen de les joies de variscita trobades en jaciments neolítics de l’oest de França, en el que es va incloure l’anàlisi de diferents mostres procedents de Gavà. Segons aquests resultats, la variscita de Gavà no es troba entre la usada en l’àmbit geogràfic de l’estudi, però, en canvi, si s’hi reconeix variscita de les fonts de la part atlàntica de la península Ibèrica. Aquesta constatació, que no per sorprenent deixa de ser interessant i que esperem sigui confirmada amb nous estudis, deixa una distribució principalment mediterrània per a la variscita de Gavà i posa de manifest contactes N-S a l’occident d’Europa, probablement a través d’una navegació atlàntica, en uns moments antics del període neolític.

Per últim, volem esmentar que durant el congrés Callaïs va ser inaugurada al Museu de Carnac una exposició sobre la temàtica tractada, produïda pel mateix museu i amb la que ha col·laborat el Museu de Gavà. Aquesta exposició ha seguit oberta al públic un cop finalitzat el congrés i es podrà visitar fins al proper 2 de novembre.

dilluns, 18 de maig del 2015

La Venus de Gavà, una “dama sostenible” a l’escola Salvador Lluch de Gavà


Enguany la setmana cultural de l’escola Salvador Lluch ha tingut una protagonista especial: la Venus de Gavà.

Sota el títol “Un entorn sostenible”, els alumnes han realitzat gran quantitat d’activitats que han tingut com a eix central la sostenibilitat. A l’aula, per classes o cicles, al centre i amb els pares i mares, han pogut treballar conceptes com el reciclatge i el respecte de l’entorn, i també, la història.

I és que, des de cicle infantil fins a superior, han convertit la nostra estimada Venus de Gavà en una “dama sostenible”. Han conegut la seva història, la vàlua i significat, qui i com la va fer aquesta singular figureta de ceràmica de fa 6.000 anys. I s’ho han passat d’allò més bé vestint-la i enjoiant-la amb materials de reciclatge.

Una Venus de la prehistòria per a uns nois i noies del segle XXI!


divendres, 8 de maig del 2015

El “Racó de la Prehistòria”, un projecte de les biblioteques de Gavà i el Parc Arqueològic


A partir d’ara us parlarem de tant en tant del Racó de la Prehistòria, un projecte que neix de la col·laboració entre les biblioteques de Gavà i el Parc Arqueològic Mines de Gavà.

Aquest projecte té un espai físic definit a la Biblioteca Marian Colomé, en què s’han reunit els materials sobre arqueologia i prehistòria. Però el Racó de la Prehistòria donarà cabuda també a activitats ben diverses que tenen com a objectiu difondre aquestes temàtiques a tot tipus de públic – grans i petits -, i en els formats més diversos – activitats, xerrades, lectures...-, tant presencialment als espais veïns de la biblioteca i del Parc Arqueològic, com a la xarxa.

Hem començat la programació del Racó de la Prehistòria amb dues “Hores del conte” especials a sengles biblioteques de Gavà en què, de la mà d’Arqueolític, van ser protagonistres els nostres amics en Roc i la Mina; i amb l’edició en paper i digital d’una guia de lectura i de recursos, que anirem renovant periòdicament.

Us convidem a visitar el Racó de la Prehistòria a la Biblioteca Marian Colomé i a participar de les activitats que us anirem proposant i, sobretot, a que gaudiu dels llibres i del patrimoni amb nosaltres!

Podeu consultar la guia en aquest enllaç.

divendres, 24 d’abril del 2015

Una noia nova? De pràctiques!

Em presento! 
El meu nom és Noemí Casado. Sóc llicenciada en Humanitats amb Menció en Estudis d’Art per la UAB. Sempre he estat una apassionada de tot el que té a veure amb la cultura —la història i l’art són potser les meves debilitats— i considero la formació com una qüestió vital, que no finalitza en acabar una carrera. Així doncs, després de donar-hi voltes, l’any passat vaig decidir matricular-me en el Màster de Gestió Cultural que ofereix la UOC. Aquesta nova perspectiva del fet cultural va cridar la meva atenció i ara estic cursant el meu darrer semestre. 
Dins el màster pots escollir diverses especialitzats i el turisme cultural va ser la meva tria. En plantejar-se’ns l’oportunitat de poder presentar equipaments on fer les nostres pràctiques ho vaig tenir clar: seria el Parc Arqueològic Mines de Gavà. Per què?, us podreu preguntar. Doncs per diverses raons, algunes de molt pragmàtiques, com és que visc en aquest municipi des que vaig néixer o que el Parc és el meu lloc de feina des de fa més de quatre anys, però també raons acadèmiques i de satisfacció personal. Sóc guia-monitora al Parc des del 2011 i tinc la sort de poder gaudir molt de la meva feina. Així doncs, imaginar-me cobrir les hores de pràctiques aquí no em va costar gens. A més, acadèmicament, volia anar un pas més enllà, veure el backstage del Parc, com era el contacte directe amb els centres escolars, el feedback d’aquests, etc. Actualment fa un mes i escaig que estic fent pràctiques i em queden un parell de mesos de treball abundant, durant els quals la meva vida social potser es veu un xic trastocada, però l’experiència està sent molt gratificant i veig la llum al final del túnel. Si sobrevisc, us ho faré saber!

dilluns, 20 d’abril del 2015

Preparant l’estiu! L’aventura del patrimoni


L’estiu és temps de descans, d’aventures i de lleure, de banyadors, pantalons curts i samarretes. I és que, després d’un curs intens i de treball ben fet, hem de cercar la manera d’omplir les hores dels llargs dies d’estiu de la manera més fresca i relaxada.

El Parc Arqueològic i el Museu de Gavà pensem en vosaltres una vegada més i ja tenim les propostes per a l’estiu 2015. L’arqueologia, la prehistòria o l’edat mitjana també poden formar part de l’aventura de l’estiu!

Us presentem 3 fórmules possibles per participar en les nostres activitats:

Per als nois i noies de Gavà tenim l’Arqueosport, un casal en què combinem les activitats esportives i culturals. De 4 a 12 anys, i durant la setmana del 22 al 26 de juny, nens i nenes ompliran el matí d’esport i la tarda d’activitats al Parc Arqueològic.

Del 6 al 17 de juliol, de 10 a 13 h, també podeu participar al casal “Bandolers a les mines de Gavà”. Us esperen un munt d’activitats en què els infants són els protagonistes de l’aventura de la història.

I durant tot l’estiu, els grups d’arreu podeu venir a visitar el Parc Arqueològic. Reserveu visites des d’1 h fins a tot el matí; amb els més menuts i amb els més grans; fent visites, tallers o activitats.

El Servei Pedagògic atendrà les vostres consultes i us ajudarà a trobar la millor opció.
Ens trobareu al 93 263 96 50.

dijous, 19 de març del 2015

Nou article sobre els enterraments neolítics de Gavà


Recentment ha sortit publicat l’article "Life and death in the Neolithic variscite mines of Gavà (Barcelona, Spain)" a la revista d’arqueologia Antiquity.

L’article dels investigadors Ferran Borrell, Josep Bosch i Tona Major recull i dóna a conèixer les troballes fetes al sector de les Ferreres en el context del jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà i aprofundeix en els estudis d’arqueoantropologia que ens aproximen a les persones que van treballar al voltant de les mines de variscita a Gavà en època neolítica.

Josep Bosch és conservador del Museu de Gavà i investigador principal del projecte de recerca “Mines Prehistòriques de Gavà. Espai i temps, dinàmica evolutiva i caracterització mineralògica (2014 – 2017)”, que compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya, al qual estan vinculats també l’arqueòleg Ferran Borrell i l’antropòloga Tona Majó, autors de l’estudi.

La publicació d’aquest article en la prestigiosa revista anglesa d’arqueologia Antiquity, reforça la difusió internacional dels resultats i del projecte de rerca fet al jaciment de les Mines Prehistòriques i impulsat des del Museu de Gavà.

Podeu consultar l'article en aquest enllaç.

dilluns, 16 de març del 2015

L’estudi de fangs, una porta a conèixer el neolític


Com ja hem anat informant en aquest bloc, entre els objectius del projecte de recerca “Mines Prehistòriques de Gavà. Espai i temps, dinàmica evolutiva i caracterització mineralògica (2014-2017)”, que impulsa el Museu de Gavà amb els equips del SAPPO i ARQUEOM de la Universitat Autònoma de Barcelona i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, hi ha la revisió de materials procedents d’excavacions antigues, especialment dels conjunts de la mina 16, l’excavació de la qual ha proporcionat una riquesa i diversitat de restes, perfectament datades, entre les quals hi ha la Venus de Gavà.

La incorporació a l’equip de l’arqueòloga Elena García, col·laboradora del Museu de Gavà, especialista en l’estudi de materials en fang i reconstrucció arquitectònica, que ha treballat en diversos jaciments prehistòrics i protohistòrics, permetrà aprofundir en l’estudi de les evidències de fang procedents de la mina 16.

Es tracta d’un conjunt de bona qualitat i quantitat, trobat en un dipòsit secundari, no en l’espai on va ser inicialment usat i que, en una fase inicial de l’estudi, ha permès identificar material constructiu i estructures de combustió poc conegudes del neolític català.

A través de l’estudi micromorfològic i la interpretació de les formes i funcionalitat de les restes de fang, l’Elena Garcia espera conèixer millor el procés d’amortització de la mina 16 i alhora ampliar el corpus de restes de fangs, materials no prou coneguts, però cabdals per a conèixer les comunitats prehistòriques.

dimarts, 3 de març del 2015

Delta amb D de dona, un projecte dels museus de la zona delta


L’any passat els museus de la zona del delta del Llobregat amb el suport de la Diputació de Barcelona vam iniciar un projecte de col·laboració amb l’objectiu de donar visibilitat a les dones al llarg de la història.

Enguany els museus de Cornellà, del Prat, Gavà, L’Hospitalet, Sant Boi i Viladecans continuem amb aquest programa de divulgació amb un seguit de propostes ben diverses - exposicions, visites i itineraris -, que abasten temàtiques i èpoques des de la prehistòria i l’època romana, fins a l’actualitat.

El Museu de Gavà participa del projecte amb l’itinerari “Pageses, obreres i burgeses al Gavà dels anys 30”, en què recorrerem espais distintius de la Gavà, coneixerem l’època – des de la proclamació de la República fins al franquisme -, i descobrirem dones singulars que van marcar la vida del nostre poble.

Diumenges 15 i 29 de març, a les 11 h, itinerari "PAGESES, OBRERES I BURGESES AL GAVÀ DELS ANYS 30". Inici al Museu de Gavà (plaça de Dolors Clua, 13-14). Inscripcions gratuïtes al 93 263 96 10.

Us convidem a conèixer els nostres museus, la història dels nostres pobles a través dels ulls de les dones i participar d’aquestes activitats que tindran lloc al llarg de tot l’any.

Si voleu estar al dia de l’agenda, podeu seguir-nos al  grup del facebook "Delta amb D de dona".

dilluns, 23 de febrer del 2015

Reunió de l’equip de recerca del projecte de les Mines Prehistòriques de Gavà


El passat 20 de febrer, va tenir lloc la reunió de l’equip del projecte “Mines Prehistòriques de Gavà. Espai i temps, dinàmica evolutiva i caracterització mineralògica (2014-2017)”, impulsat per l’Ajuntament de Gavà a través del Museu que compta amb la col·laboració dels equips de recerca SAPPO i ARQUEOM de la Universitat Autònoma de Barcelona i el suport de la Generalitat de Catalunya.
 
En aquesta sessió, el consell de coordinació, integrat pels doctors Josep Bosch, Miquel Molist i Xavier Clop i Mònica Borrell, va fer una presentació global del projecte als vint-i-un investigadors integrants del mateix, investigadors independents, així com membres de la UAB, UB i UPC. Alhora que es feia una posada en comú dels coneixements sobre el jaciment a partir de breus presentacions realitzades per diferents investigadors, la sessió va servir per debatre aspectes de la recerca i detectar oportunitats i necessitats coincidents entre diferents àmbits de la mateixa.

Us deixem la crònica de la sessió que van fer els periodistes de Gavà TV.


dilluns, 16 de febrer del 2015

Els orígens de la sopa: la "sopa lítica"


Si poguéssim mirar per una finestra el Gavà de fa 6.000 anys, veuríem un paisatge diferent de l’actual: la platja estava més a prop i entre el mar i la muntanya tan sols hi havia una estreta plana litoral. Boscos, màquies i espais oberts per als conreus ocupaven la zona. En aquests mercats prehistòrics és on els nostres avantpassats buscaven els seus aliments.


L’agricultura i la ramaderia eren la base de l’alimentació, però continuaven caçant, recol·lectant i pescant.Bous, cabres, ovelles, porcs, cereals i llegums eren la base d’una alimentació que completaven amb espècies que caçaven, com cérvols, senglars i conills. El marisc també era un complement a la dieta neolítica, de la mateixa manera que ho eren espècies vegetals que recol·lectaven.És clar que les primeres sopes es devien fer abans de l’aparició de la ceràmica, al paleolític, escalfant pedres i introduint-les en sacs de pell, que són impermeables, o en un forat a la roca. Però les ceràmiques i molins de pedra van permetre als “Arguiñanos” de l’època cuinar d’una manera diferent, facilitar-los molt més l’elaboració, aprofitar el menjar d’una altra manera, estovar-lo més ràpidament, reduir-ne el temps de cocció... Les sopes, ara, tindrien un altre gust!Si voleu conèixer més sobre l’alimentació al Neolític i sobre l’origen de la sopa, tan popular a la nostra cuina, no deixeu de venir a l’activitat que es farà al Parc Arqueològic el diumenge dia 22 de febrer.


La sopa lítica us hi espera! Bon profit!

dijous, 12 de febrer del 2015

Treballar per projectes: l'escola San Pedro de Gavà

Els projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. No és tan important què s’aprèn com el camí que es fa. Els projectes impliquen una manera de fer que afavoreix la iniciativa i l’autonomia en el treball.

Els projectes són una bona manera de posar l’alumnat en situació d’aprenentatge de tot un procés i una recerca. El procés del projecte també afavoreix la implicació de la família i altres persones externes al grup classe. Un projecte neix dels interrogants que es plantegen els mateixos alumnes i a partir d’aquí es concreta la situació que cal resoldre.

De mica en mica els nens i les nenes van prenent consciència d’aquest procés que els permetrà assolir nous coneixements. És el que en diem “aprendre a aprendre”.

Durant el primer trimestre del curs, els nens i les nenes de 1r i 2n d’EP de l’Escola San Pedro de Gavà han dut a terme el projecte “Coneguem el nostre barri”.

Han visitat molts llocs del barri, han fet moltes preguntes, s’han documentat a casa amb l’ajuda de les famílies i han vingut a conèixer el Parc Arqueològic i el Museu de Gavà, ja que formem part del seu barri.

Estem encantats que ens hagin fet sortir en el seu projecte i que ens hagin representat en ell.

Tant és així que amb el permís de la Cristina i la Laura, professores del San Pedro, us deixem aquestes imatges perquè en pugueu gaudir. Si el voleu veure en directe, el trobareu a l’escola.

Felicitats, nois i noies, per la feina ben feta!

dimarts, 3 de febrer del 2015

Gavà, present en diversos congressos d’arqueologia


Us podem anunciar les primeres cites científiques per a aquest 2015 en què el jaciment de les Mines Prehistòriques tindrà protagonisme.

La primera serà l’1 i el 2 d’abril de 2015 a Carnac (França) amb el col·loqui internacional “Callaïs”, del qual el Dr. Josep Bosch forma part del comitè científic. El col·loqui té com a objectiu fer una posada al dia dels estudis més recents sobre la variscita, des dels contextos geològics i sistemes d’extracció fins a la seva transformació i circulació, que abasta la Mediterrània occidental durant el neolític. Gavà hi serà present en diverses comunicacions, a més d’una exposició monogràfica produïda per a l’ocasió.

http://www.museedecarnac.com/evenements.php


D’altra banda, entre el 8 i el 10 de setembre, Barcelona serà la seu del simposi internacional “On the Rocks. International Symposium on Knappable Materials”, organitzat per la Universitat de Barcelona i amb el qual col·labora el Museu de Gavà.

En aquesta desena edició, la trobada aplegarà especialistes d’arreu del món que centren els estudis en la cadena operativa de materials lítics de talla i en les ciències auxiliars emprades en el seu estudi.

Durant el simposi els assistents visitaran el Parc Arqueològic Mines de Gavà. Així mateix, a la seu del CSIC podran gaudir de l’exposició “Coincidències insòlites. Vidres negres del neolític: d’on vénen?”, produïda pel Museu de Gavà, el Museu d’Història de Sabadell, Vinseum i la Diputació de Barcelona, que presenta les troballes d’obsidiana neolítica a Catalunya.

http://cherts-symp2015.net/

dilluns, 26 de gener del 2015

Viquimarató d’arqueologia de Gavà


El proper dissabte 28 de febrer les biblioteques i el museu de Gavà organitzen la primera viquimarató de Gavà que estarà dedicada a l’arqueologia de la nostra ciutat.

Nascuda l’any 2001, la Viquipèdia ha esdevingut una enciclopèdia de contingut lliure de consulta per internet reconeguda i molt popular. Els més de 447.000 articles en català han estat i són editats col·laborativament.

Amb aquesta viquimarató de Gavà es pretén, d’una banda, formar en l’edició d’articles i engrescar tothom que hi tingui interès en formar part d’aquest projecte, que té en el taller del proper dia 28 de febrer el punt de partida. Per una altra banda, es vol millorar i ampliar les entrades dedicades a l’arqueologia a Gavà.

Aquesta viquimarató és una activitat inclosa en el viquiprojecte Arqueopèdia, impulsat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona-CORE de Patrimoni, el Museu de Gavà, les biblioteques de Gavà i Amical Wikimedia que pretén oferir un paraigües sota el qual millorar els articles relatius a l’arqueologia a Catalunya, ja sigui des de l'àmbit de la historiografia, peces singulars o jaciments.

La viquimarató està oberta a qualsevol persona interessada en participar d’aquest projecte col·laboratiu. No es requereix experiència prèvia, només cal tenir interès per l’arqueologia i les noves tecnologies. S’iniciarà amb una sessió de formació sobre edició i hi haurà temps per a la redacció d’entrades.

La inscripció és gratuïta i es pot fer a la Biblioteca Josep Soler Vidal, presencialment, al telèfon 93 263 92 30 o al correu arqueopedia.gava@gmail.com.

Aquí teniu l'enllaç de la fitxa completa i actualitzada. Us hi esperem!

dijous, 15 de gener del 2015

El Parc Arqueològic, en família


Encetem un 2015 ple de novetats i propostes per gaudir de l’arqueologia, la prehistòria i de la mateixa visita al Parc Arqueològic.

Avui us presentem: El Parc en família!  Una proposta de visites, tallers i activitats perquè, des dels més petits, fins els més grans, gaudiu d’una manera diferent de la vostra visita a les mines.

Tant és que ja hagueu vingut al Parc Arqueològic, cada darrer diumenge de mes, no tindreu excusa de no saber què fer. A les 11 h del matí tindreu cita obligada a les mines.

Per tan sols 3 € podreu participar d’una aventura diferent i durant una hora sereu els protagonistes de la nostra història.

Començarem el proper 25 de gener amb el Taller d’investigació: Detectius del neolític, una bona oportunitat per conèixer de primera mà la feina d’investigació dels arqueòlegs. Qui sap... sereu bons detectius? Potser així descobrireu el personatge enigmàtic que s’amaga a les mines.

El 22 de febrer remenarem la Sopa Lítica, el 29 de març ens guarirem amb els Remeis d’ahir i avui, i el 31 de maig coneixerem de ben a prop a la Venus de Gavà.

No deixeu de seguir-nos, que us anirem informant!

Tot això i més... al Parc Arqueològic Mines de Gavà!

dilluns, 5 de gener del 2015

I un altre anys ens espera!Ja som al 2015 i se’ns presenta un nou any ple d’activitats i de reptes on la història i la seva difusió són el motor que ens fa moure!
Acostar el nostre patrimoni a tots aquells que vulguin participar és el nostre objectiu.

L’any passat van passar per les nostres instal·lacions 18.000 alumnes disposats a aprendre i passar-ho bé!
Tallers, visites, i un munt d’activitats són a punt per afrontar un altre any !

Encara no ens heu visitat?
No heu fet cap taller amb nosaltres?

Truqueu i us informarem de tot un ventall de d’activitats que podeu realitzar i buscarem les dates que us puguin anar millor!
Tan és que sigueu de P-3 com si sou universitaris, la història us espera a Gavà!
No us ho podeu perdre!

Aquí us deixem alguns enllaços d’escoles que ens han visitat.
A les fotografies veureu com s’ho van passar de bé!

Animeu-vos i no deixeu passar aquest 2015 sense visitar-nos!

Alumnes de 6è de l’escola Magòria de Barcelona (17d’octubre de 2014)

Alumnes de 5è de l’escola Sant Gabriel de Barcelona (24 de novembre de 2014)