divendres, 25 de juliol del 2014

Lectura d’un treball de màster sobre ceràmiques neolítiques de les mines de Gavà


El passat 16 de juliol va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona la lectura del treball final de màster elaborat per Sílvia Calvo sobre un conjunt de ceràmiques del neolític mitjà procedents d’una de les mines de variscita de Gavà, la número 16. Les ceràmiques havien estat recuperades en excavacions del Museu de Gavà dirigides pels arqueòlegs Alícia Estrada i Josep Bosch. El tribunal format pels doctors Àngel Bosch (UNED), Patricia Ríos (UAB) i Xavier Clop (UAB), li va atorgar la qualificació d’excel·lent. El treball, que s’emmarca en el Projecte Mines Prehistòriques de Gavà. Espai i temps, dinàmica evolutiva i caracterització mineralògica, inclòs en el Pla de Recerca de l’Arqueologia i la Paleontologia Catalana 2014-2017, tenia per objectiu reconstruir la cadena operativa (producció, ús i amortització) de ceràmiques neolítiques analitzant-ne les terres que van fer servir, les traces de manufactura i d’ús, i el desgast. Tot això amb el complement de l’experimentació.

Entre les conclusions a què s’ha arribat destaca l’homogeneïtat de les terres utilitzades, si bé amb una variabilitat en la quantitat i dimensions dels elements de desgreixant. Són també diverses les tècniques de manufactura identificades: l’ordit, en els vasos petits; els colombins o marrells, en els grans, i la tècnica de motlle, juntament amb la dels colombins, en els mitjans. Pel que fa als acabats, s’hi han distingit allisats i brunyits, aquests d’una gran qualitat. Molts pocs vasos estaven decorats. És possible que una part de les ceràmiques les haguessin fet persones sense un gran coneixement de l’ofici. Ara bé, la manufactura d’algunes d’elles, com per exemple la Venus de Gavà trobada en aquesta mina, i les coccions requerien una destresa que no devia estar a l’abast de tothom. Quant a l’ús, només una petita part dels bols, olles, gerres i recipients amb coll distingits, que van estar en contacte directe amb el foc, devien servir per cuinar. La resta tindrien altres funcions, com emmagatzemar, transportar o servir aliments i aigua. Dues darreres constatacions són el baix desgast dels fragments de ceràmica, de la qual cosa es dedueix que la vida dels vasos no degué ser llarga, tot i documentar-se’n reparacions, i l’abundància dels perfils complets dels mateixos, cosa poc habitual en jaciments prehistòrics. Però aquests fets difícilment s’explicaran sense un coneixement, que encara no tenim, de les circumstàncies de farciment de la mina on van ser recuperades les ceràmiques estudiades.

dimecres, 23 de juliol del 2014

Actuacions de millora energètica al Parc Arqueològic


Aquest mes de juliol s’estan fent actuacions de millora d’eficiència energètica i de reducció del consum elèctric al Parc Arqueològic Mines de Gavà. Aquestes tasques s’inclouen en un projecte de l’Ajuntament de Gavà que s’implementa en vint equipaments municipals i que ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Les millores consisteixen en la substitució de les làmpades existents per altres de led o de baix consum, cosa que redueix la despesa energètica i afavoreix les condicions de conservació i de manteniment. També s’han instal·lat detectors de presència i de lluminositat en passadissos i zones de servei, i una bateria de condensadors per compensar l’energia reactiva.
Aquestes actuacions s’afegeixen a les que ja es van fer al Museu de Gavà i comportaran una millora tant de l’estalvi energètic com de les condicions de conservació preventiva dels fons exposats.

dijous, 10 de juliol del 2014

Els sons de la prehistòria, un nou projecte de recerca

Corns marins trobats a les Mines Prehistòriques de Gavà i que se suposa que es feien servir com instruments han tornat a sonar, 6.000 anys després. Ha estat en el marc de l’estudi que han iniciat arqueòlegs de la UB, del Museu de Gavà i del Vinseum, i músics i musicòlegs del Museu de la Música i de l'ESMUC. Aquí teniu les primeres notes!