dimecres, 13 de novembre del 2013

La mineria neolítica, a debat

Durant el període neolític, la mineria experimentà un desenvolupament considerable. A Catalunya, va permetre obtenir diverses matèries primeres, entre les que es troben almenys la sal gema - explotada a l'àrea de Cardona-, la variscita - procedent de Gavà-, i el sílex. Per fer-ho es van posar en pràctica diferents mètodes d’explotació, tant a cel obert com subterranis, que van arribar a tenir una complexitat considerable si se’ls compara amb els de mines de la mateixa època a d’altres llocs d’Europa.

Aquest mes de novembre, diverses institucions, entre elles l’Institut de Recerques Envers la Cultura de Cardona i el Museu de Gavà, organitzem per primera vegada una taula rodona científica sobre la mineria neolítica a Catalunya, en la que hi participarà una àmplia representació dels investigadors. Serà una magnífica ocasió perquè els diferents equips posin en comú el seu treball i copsar l’estat de la qüestió sobre un tema de gran interès com és aquest i que ha experimentat nombrosos avenços ens els darrers anys.

Les Mines Prehistòriques de Gavà també hi seran presents en tant que centre d’extracció de variscita i productor d’ornaments corporals per a l’intercanvi exterior, ornaments que es van difondre per tot l’arc nord-occidental de la Mediterrània. I també perquè va ser centre receptor d’un considerable nombre d’altres elements materials i immaterials que va esdevenir un enclavament de confluència cultural.

Si desitgeu més informació, a la pàgina web de les jornades trobareu el programa detallat així com les ressenyes de les comunicacions i els ponents.